ČESKOSLOVENSKO - CZECHOSLOVAKIA
Čokoládovna KOLINEA vznikla roku 1906.
Továrna na čokoládu  J. KÖRBER byla založena roku 1912 v Liberci, od roku 1936 nová továrna v Chotyni. Od roku 1947 NISA, Podještědská továrna na cukrovinky, výroba do roku 1963.
Firma KOUKOL a MICHERA byla založena roku 1912, používala známou značku LIDKA.
Koncem dvacátých let postavil lihovar LIBO vlastní továrnu na čokoládu v Litovli.
Za nejstarší českou čokoládovnu je považována firma LUNA, byla založena již roku 1839 Františkem Černochem, roku 1883 ji odkoupil František Slabý.
Rudolf Čapka vyráběl čokoládu pod značkou MAJA od roku 1909 v Kopřivnici.
Továrna na cukrovinkxy MERKUR vznikla roku 1911 v Českých Budějovicích.
Eduard Řezníček založil továrnu na cukrovinky REDUA roku 1919.

Německá firma Otto RÜGER otevřela svůj pobočný závod v Podmoklech roku 1896.
Rudolf Pachl založil čokoládovnu RUPA roku 1914 či 1916 v Praze - Nuslích. Nová čokoládovna v Modřanech zahájila výrobu roku 1932.
Chocolate factory KOLINEA was established in 1906.
Chocolate factory J. KÖRBER was founded in 1912 in Liberec, since 1936 new factory in Chotyně. Since 1947 NISA, Podještědská továrna na cukrovinky, production till 1963.
Company KOUKOL a MICHERA was established in 1912 in Kutná Hora, they used famous brand LIDKA.
Distillery LIBO started production of chocolate in late 20´s in Litovel.
Chocolate factory LUNA is supposed do be the oldest czech chocolate factory, founded in 1839 by František Černoch. Company was acquired by František Slabý in 1883.
Rudolf Čapka manufactured chocolate brand MAJA since 1909 in Kopřivnice.
Confectionery factory MERKUR was established in 1911 in České Budějovice.
Eduard Řezníček established chocolate factory REDUA in 1919 in Prague.
German company RÜGER opened confectionery factory in Děčín- Podmokly in 1896.
Rudolf Pachl founded chocolate factory RUPA in 1914 (or 1916) in Prague - Nusle. Large chocolate factory in Modřany was opened in 1932.


KOLINEA  - Kolín
20´s
KOLINEA  - Kolín
30´s
KÖRBER - Chotyně
30´s
KÖRBER - Chotyně
30´s
KOUKOL a MICHERA - Kutná Hora
probably 30´s

KOUKOL a MICHERA - Kutná Hora
probably 30´s
KOUKOL a MICHERA - Kutná Hora
probably 30´s
KOUKOL a MICHERA - Kutná Hora
30´s
KÜFFERLE - Rohatec
30´s
KÜFFERLE - Rohatec
30´s
LEV - Teplice
30´s
LIBO - Litovel
30´s
LUNA, SLABÝ - Praha
30´s
MAJA - Kopřivnice / Nesselsdorf
about 1940
MAJA - Kopřivnice / Nesselsdorf
about 1940

MARŠNER - Praha
20´s ?
MARŠNER - Praha
20´s ?
MERKUR - České Budějovice
30´s
MERKUR - České Budějovice
30´s
MERKUR - České Budějovice
30´s
MERKUR - České Budějovice
about 1950
NISA - Chotyně
50´s
ORIENTAL - Brno
probably 30´s
ORION - Praha
20´s
ORION - Praha
30´s
ORION - Praha
30´s
ORION - Praha
30´s
ORION - Praha
30´s
REDUA - Praha
30´s
RÜGER - Podmokly
after 1933

RÜGER - Podmokly
30´s
RÜGER - Podmokly
about 1950
RUPA - Praha
30´s
RUPA - Praha
30´s
RUPA - Praha
30´s
RUPA - Praha
1935CZECHOSLOVAKIA I.
HOME