ČESKO - CZECHIA
 NESTLÉ ČESKO - Praha
V olomoucké čokoládovně Zora se vyrábějí také čokolády pro export - pro Polsko, Pobaltí a exjugoslávské státy Nestlé, pro Bulharsko Nestlé Mura.
Čokolády Aero se vyvážejí do mnoha evropských států. Po uzavření holandské továrny se v Zoře vyrábí také tyčinka Nuts.
Čokoládové tabulky ze Zory se prodávají také ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Řecku, Velké Británii, Kanadě či USA.
.
Chocolate factory Zora in Olomouc produces also chocolates for foreign markets under local brands - chocolates Nestlé Mura for Bulgaria, Nestlé for Poland, Baltic countries and exyugoslavian countries.
New production line for aerated chocolates was launched in 2007 and chocolates Aero are exported to many european countries, also chocolate bar Nuts is produced in Olomouc since 2006.
Chocolate bars and tablets made in Zora plant are available also in France, Spain, Portugal, Greece, Great Britain, Canada and USA.

 
2005
2006
2007
2007
2007
2008 2008 2008
2008
2009
     
2010 2012  2012  2013  2013
2013 2013  2013  2013  2013
2013 2014  2014  2014  2014
 
2015 2015 2015 2015 2017


NESTLÉ BOCI II.
HOME