SLOVENSKO - SLOVAKIA 
 DEVA - Trebišov
Obaly firmy DEVA z 90. let. Plněné čokoládové tyčinky Milena, Rumka a Aramis.
DEVA chocolate wrappers from 90´s. Filled chocolate bars Milena, Rumka and Aramis. 

 
1992
1994
1995
1996
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1998
1999
1993
1994
1996
 
 
1996
1998
1998
   

 
DEVA III.
HOME