BELGIE - BELGIUM
LEONIDAS - Brussels
Americký cukrář řeského původu Leonidas Kestekides se usadil v belgickém Gentu roku 1913.
Dnes najdeme po celém světě více než 1500 obchodů s čokoládou  Leonidas.
Kromě pralinek se pod značkou Leonidas vyrábí také několik čokoládových tabulek.
Leonidas vlastní od roku 2000 čokoládovnu Deva v Trebišově.
American confectioner with greek origine Leonidas Kestekides settled in belgian Gent in 1913.
Today there are over 1500 Leonidas chocolate shops around the world.


2002 2002 2002 2008 2008
2009 2009 2009 2009 2010
2013 2014 2014 2015 2015
     
2015 2015  2017  2018 2018 
2020 2020


KWATTA
HOME