TURECKO - TURKEY
NESTLÉ TÜRKIYE - Bursa
Firma NESTLÉ otevøela èokoládovnu v Turecku roku 1927 ve mìstì Ferikoy. Nová továrna byla postavena roku 1990 v mìstì Bursa. NESTLÉ vyrábí èokoládu Damak - mléèná èokoláda s pistáciovými oøíšky.
NESTLÉ opened its chocolate factory in Ferikoy in 1927. New chocolate factory was built in Bursa in 1990. NESTLÉ manufactures chocolate Damak, milk chocolate with pistacio nuts.

 
NESTLÉ - Istanbul
about 1970
NESTLÉ - Istanbul
about 1970
NESTLÉ - Istanbul
70´s
NESTLÉ - Istanbul
70´s
NESTLÉ - Istanbul
about 1980
NESTLÉ PRODALIM - Istanbul
about 1985
NESTLÉ PRODALIM - Istanbul
1986
NESTLÉ PRODALIM - Istanbul
1987
NESTLÉ PRODALIM - Istanbul
1987
NESTLÉ PRODALIM - Bursa
about 1990
NESTLÉ - Bursa
1996
NESTLÉ - Bursa
2001
NESTLÉ TÜRKIYE - Bursa
2001
NESTLÉ TÜRKIYE - Bursa
2002
NESTLÉ TÜRKIYE - Bursa
2005
   
NESTLÉ TÜRKIYE - Bursa
2007
NESTLÉ TÜRKIYE - Bursa
2007
NESTLÉ TÜRKIYE - Bursa
2012
NESTLÉ TÜRKIYE - Bursa
2013
NESTLÉ TÜRKIYE - Bursa
2015
NESTLÉ TÜRKIYE - Bursa
2015
NESTLÉ TÜRKIYE - Bursa (made for USA)
2016
NESTLÉ TÜRKIYE - Bursa
2018
NESTLÉ TÜRKIYE - Bursa
2020

 
MISBIS
HOME