CHILE - CHILE
NESTLÉ - Santiago
NESTLÉ pøevzala chilskou èokoládovnu HUCKE roku 1988. Dnes se tato znaèka používá pouze u èokolády Sahne Nuss. NESTLÉ vyrábí také plnìné èokolády Capri a èokolády Trencito.
NESTLÉ took over chilean chocolate company HUCKE in 1988. This brand is used only for chocolate Sahne nuss now. NESTLÉ produces filled chocolates Capri and chocolates Trencito in Chile.

 
HUCKE - Valparaíso
70´s
HUCKE - Valparaíso
80´s
HUCKE - Valparaíso
80´s
HUCKE - Valparaíso
70´s
HUCKE - Valparaíso
70´s
HUCKE - Valparaíso
1983
HUCKE - Valparaíso
1983
Galletas MC KAY - Maipú
1972
Galletas MC KAY - Maipú
1978
Chocolates y Confites ANDINO - Maipú
1977
Chocolates y Confites ANDINO - Maipú
1980
Galletas MC KAY - Maipú
1982
MC KAY CENTENARIO - Maipú
1987
1995
1998
1999
1999
1999
1999
1999
 
1999  1999
1999
1999
 

 
CHILE II.
HOME